สารสกัดจากกัญชาเป็นยาน่าจะได้ผลดี

การใช้สารสกัดจากกัญชาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขว่าขณะนี้เริ่มมีการใช้แล้วหลังได้รับสารสกัดจากกัญชามา 4,500 ขวดโดยสารสกัดจากกัญชานี้จะใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า หรือบัตรทอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพราะถือว่าอยู่ในบัญชียาและเป็นยาที่ผลิตจากองค์การเภสัชกรรม โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดลอง

แต่ในอนาคตจะผลิตให้เพียงพอกับประชาชน โดยตั้งเป้าอยู่ที่ 1 ล้านขวด และคาดว่าภายใน 3 – 4 เดือนนี้ จะผลิตได้ 3.5 แสนขวดและเชื่อว่าการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นยาน่าจะได้ผลดีโดยจะต้องหวังผลไว้ก่อน อนุทิน” เผย เริ่มใช้สารสกัดจาก “กัญชา” ในสิทธิบัตรทอง ตั้งเป้า 1 ล้านขวด