มาตรการในการควบคุมสินเชื่อบ้าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่านักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธนาคารพาณิชย์ได้ยื่นข้อเสนอแนะในการพัฒนาเกณฑ์สินเชื่อบ้านใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับกรอบการกำกับดูแลหากพวกเขาได้รับประโยชน์จากภาพลักษณ์ทั่วไปของธนาคารโดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบ พวกเขาหวังว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด

จากข้อเสนอนี้ผู้บริหารของธ​ปท.กล่าว ธปท.ได้รับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกจนถึงวันที่ 22 ตุลาคมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมสินเชื่อบ้าน ธ ปท. คาดว่าจะมีการพิจารณาข้อเสนอแนะและประกาศใช้มาตรการต่างๆภายในเดือน พ.ย. ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปนายศักดิ์กูลพรรณนุกูลผู้อำนวยการหน่วยความมั่นคงทางการเงินของ ธ ​​ปท.