ทำเนียบแจกหน้ากากอนามัยฟรี 5 ชิ้นต่อคน จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาคลี่คลาย

ทำเนียบแจกหน้ากากอนามัยฟรี 5 ชิ้นต่อคน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาจะคลี่คลายหลังจากทำเนียบรัฐบาลมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และแอลกอฮอล์โดยจำกัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย 1 แพ็ค จำนวน 10 ชิ้น ต่อ 1 คน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและขายหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

ล่าสุดได้เปลี่ยนจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นการแจกฟรี โดยจำกัด 5 ชิ้น ต่อคน เบื้องต้นในวันนี้มีการนำหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้น มาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยสามารถเดินทางมารับได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปและยังไม่มีกำหนดการหยุดแจกจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาจะคลี่คลาย ส่วนเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ยังเปิดจำหน่ายในราคาเดิม