จีนประกาศโรงเรียนทั่วประเทศต้องได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทางการจีนขีดเส้นพัฒนาการศึกษาหวังในอีก 3 ปีข้างหน้าทุกโรงเรียนทุกพื้นที่ทั่วแผ่นดินใหญ่จะต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ให้ครบทุกแห่งเอกสารที่เผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ระบุว่าจีนตั้งเป้าจะทุ่มเทให้กับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาออนไลน์มากยิ่งขึ้นเอกสารดังกล่าวระบุว่าจีนจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งรวมถึงอินเทอร์เน็ต บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนการสอนออนไลน์จะมีการสร้างเครือข่ายการศึกษาออนไลน์รูปแบบพิเศษขึ้นอย่างรวดเร็ว และภายในปี 2022 โรงเรียนทั่วประเทศจีนได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนาด้านการแบ่งปันข้อมูลและการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคในภาคการศึกษาออนไลน์อีกด้วย