การใช้จ่ายโฆษณาเพิ่มขึ้น

การใช้จ่ายโฆษณาเพิ่มขึ้น 2.73% เป็น 8.99 พันล้านในเดือนพฤษภาคม แต่สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งของวงกลมโดยการสำรวจแห่งชาติของ Nielsen พบ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับนิตยสารลดลง 42.11 เปอร์เซ็นต์จากเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเป็นประมาณ 99 ล้านบาทและค่าโฆษณาโฆษณาลดลง 21.72% เป็น 483 ล้านเหรียญ

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสำหรับโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียมลดลงอย่างมากถึง 18.05 ล้านเหรียญต่อปีในเดือนพฤษภาคมเป็น 227 ล้านบาทและค่าโฆษณาต่อช่องสื่อดั้งเดิมลดลง 8.7% เป็น 3.34 พันล้านบาท จากการสำรวจพบว่าค่าโฆษณาโฆษณาบนเครือข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้น 25.07% เป็น 2.39 พันล้านบาทจากเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2560 และค่าโฆษณาทางวิทยุเพิ่มขึ้น 6.52% เป็น 392 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายโฆษณาในโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้น 26.26% จากปีที่ผ่านมาเป็น 750 พันล้าน Btt การใช้จ่ายในโฆษณาในระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น 24.01% เป็น 501 ล้านบาทในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในร้านเพิ่มขึ้น 19.23% เมื่อเทียบเป็นปีที่ 93 ล้านบาท